De Wet van Aantrekking omvat
het geheim tot alles om te krijgen in het leven wat je wenst

De afgelopen jaren zijn al miljoenen mensen bewust gebruik gaan maken van de Wet van Aantrekking, en met succes! Leer hoe je de Wet van Aantrekking kunt toepassenom het leven te krijgen waar je van droomt!

Wat is de Wet van Aantrekking

Er is een wet in ons leven, die net als de zwaartekracht ons leven beïnvloedt. Het gedachtegoed van Abraham Hicks – een grote inspiratiebron waar VIËsta haar informatie haalt –  is hier op gebaseerd: de Wet van Aantrekking‘en op de essentiële rol die onze emoties spelen. Als je op een bewust niveau weet hoe deze wet werkt ben je in staat je eigen leven bewust te creëren en zal het je leven enorm ten goede komen. Maar wat is de Wet van Aantrekking nu precies? Laat je meenemen in de wereld van het onzichtbare.

Zoals bekend zorgt de zwaar1.4 mind achievetekracht voor een hele duidelijke formule; wat je omhoog gooit, komt altijd weer naar beneden. Geen twijfel daarover! De Wet van Aantrekking is ook zo’n andere belangrijke universele wet, met ook een hele duidelijke consequente formule. Het geldt altijd en overal: dat wat je uitzendt in het leven, krijg je terug, en dat wat je zaait, zul je oogsten.

De Wet van Aantrekking is een hele consequente (en als je het juist toepast een hele plezierige) formule;dat wat je erin stopt, komt er meer van uit. Je hebt dus eerst zelf te geven waar je meer van wilt ontvangen. Alles in je leven, zowel alles wat niet – fysiek als alles wat fysiek is, en het leven van de mensen om je heen wordt beïnvloed door deze Wet van Aantrekking. Deze wet vormt de basis voor alles dat je gemanifesteerd ziet worden, en de basis voor alles dat in je ervaring komt.

Via de Wet van Aantrekking nodigen wij de gebeurtenissen en dingen in ons leven uit. Dat doen we met onze gedachten, en de intentie en intensiviteit waarmee wij aandacht geven aan onze wensen, verlangens en angsten is de voorbereiding op de onvermijdelijke komst van die dingen in ons leven. Zo werkt het leven en zo werkt het universum.

De Wet van Aantrekking zegt: dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken. Oftewel: je kunt jezelf zien als een magneet die de essentie van alles waar je aan denkt en waar je emotie bij voelt, naar zich toe trekt. Niets komt zomaar toevallig in je leven. Datgene waar je aan frequent aan denkt, is dus datgene wat je uitnodigt, of je het nu wilt of niet. Daardoor creëer je dus je eigen werkelijkheid. De buitenwereld is dan ook een weerspiegeling van jouzelf, omdat je alles aantrekt wat je ervaart.

Jij gebruikt het, elke dag, elke seconde! ​

Is de Wet van Aantrekking alleen voor mensen die zich met spiritualiteit bezighouden?
Nee zeker niet! Want de waarheid is; iedereen gebruikt de Wet van Aantrekking, elke dag, elke seconde, 24 uur per dag! Zonder uitzondering! Het is net als de Wet van Zwaartekracht. Je kunt er niet omheen. Alleen van deze wet is iedereen zienderwijs getuige. De Wet van Aantrekking valt niet wetenschappelijk te bewijzen. Dat maakt het voor velen lastig om er in te geloven, omdat men denkt vanuit het ‘eerst zien dan geloven’ principe.

  • Je hebt maar 2 weken nodig in gericht telkens naar beter voelende gedachten te reiken, om je heel goed te gaan voelen
  • En 30 dagen (of minder) om je grootste dromen waar te maken.
KLIK HIER OM MEE TE DOEN AAN DE 30 DAY CHALLENGE, OM JE LEVEN POSITIEF TE VERANDEREN!

Hoe werkt het precies?

vision-1De Wet van Aantrekking bepaalt dat waar je aan denkt sterker wordt, en hoe groter en sterker een gedachte wordt hoe zekerder het is dat je het zult gaan ervaren. Of je je nou iets herinnert uit je verleden, kijkt naar iets in het heden, of je iets voorstelt over de toekomst; de gedachte waarop je bent gefocust is allemaal in het Nu en datgene waar je op focust, veroorzaakt de activering van een energie waar de Wet van Aantrekking in dit nu wordt geactiveerd.

We visualiseren allemaal. We denken de hele dag aan dingen die kunnen, moeten of gaan gebeuren, goed of slecht. Als je een positieve toekomst voor je ziet, is de kans groter dat positieve ervaringen op je pad komen. Als je een negatieve toekomst voor je ziet, wordt de kans daarop ook groter.

Enkele voorbeelden:

  • We denken aan allerlei dingen die we de volgende dag moeten doen en maken er een voorstelling van in onze gedachten.

  • We stellen ons de afspraak, sollicitatie of meeting van volgende week voor en krijgen daar een bepaald gevoel en verwachting over.

  • We schatten in hoe andere personen zullen reageren op wat we willen zeggen.

  • We bedenken wat er kan gebeuren als iets wel/niet goed gaat.

Uiteraard worden dingen niet onmiddelijk gemanifesteerd als je ergens aan denkt, want er is een tijdsbuffer tussen het moment dat je ergens aan begint te denken en het moment van manifestatie. Die tijdsbuffer biedt je de kans om je aandacht steeds meer te leiden in de richting van wat je werkelijk in je leven wilt manifesteren. En al lang voordat het zich manifesteert, kun je aan de manier waarop je je voelt aflezen of het iets is wat je wilt manifesteren of niet.
En als je er aandacht aan blijft schenken zal het naar je toekomen.

In het begin denk je misschien alleen nog maar aan een bepaald onderwerp, maar als je er lang genoeg over aan het nadenken bent, zul je zien dat er toevalligheden op je pad komen: je begint op te merken dat anderen over het onderwerp beginnen te praten, je ziet opeens op televisie voorbij komen etc.
De bewijzen van de Wet van aantrekking heeft zijn intreding gedaan en brengt anderen en onderwerpen die een soortgelijke gedachten en energie – en dus vibratie – hebben op je pad. Het bewijs van je gedachten stroomt dus voortdurend naar je toe.

De Wet van Aantrekking verder uitgelicht

Heb je je wel eens afgevraagd of alles wat er met je gebeurt en wat er bestaat op de wereld puur door toevalligheid komt, of dat er een soort ‘orde’ achter zit.
Hoe ontstaan die toevalligheden en wat is synchroniciteit? We trekken allemaal die dingen aan die we uitzenden. Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt dus tot elkaar aangetrokken en gedachten zijn energie. Maar wat houdt dat nu precies in? En wat wordt bedoeld met je eigen trillingsfrequentie? Laat je nog verder meenemen in de wereld van het onzichtbare……

Ons universum bestaat uit trilling. Gedachten en emoties zijn dus ook geladen met een trilling. De energiewereld van onze geest, onze gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie. Einstein zei ooit: ‘Niets gebeurt totdat iets beweegt’. Alles trilt met een specifieke frequentie.  Alles en iedereen heeft een eigen trillingsfrequentie die onthult wie je bent.

Abraham bedoelt met vibratie (trilling) de energetische uitstraling die je hebt en naar buiten stuurt. Een lage vibratie betekent een lage energie, zoals ziekten en emoties zoals angst. Een hoge vibratie betekent een hoge energie, zoals liefde, plezier en weldaad. De hoogste en snelste energie wordt Bron-energie genoemd. Wij en alles komen van deze vibratie, om daarna te gaan naar de wereld van dingen, lichamen, gedachten en ego’s.

De fascinerende wereld van het onzichtbare

Als je om je heen kijkt, lijkt de wereld voor een groot deel te bestaan uit vaste objecten, zoals je computer, je koffiebeker en je eigen lijf.
Toch is dat schijn, want in al die dingen bevindt zich een fascinerende wereld van kleine deeltjes, die volop in beweging zijn: moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes golven van energie zijn.
Materie is dus in feite verdichte energie. De wetenschap is het er over eens dat alles bestaat uit energie en dat energiesystemen bewustzijn hebben.

Wil je hier meer over weten, is de film “what the bleep do we know  interssant om eens te bekijken.

Persoonlijke trillingsfrequentie

Door het vinden van je ‘kernfrequentie’ – de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie – ben je in staat een helder bewustzijn te bewaren, weerstanden te verminderen en nieuwe talenten te ontplooien.
Een verhoogde trillingsfrequentie brengt je in een nieuwe realiteit: je verbetert je relaties, vindt creatieve oplossingen voor bestaande problemen en bereikt een geheel vervuld leven.
In de volgende paragrafen wordt er verder ingegaan op de uitleg hiervan.

Laag of hoog trillingsgetal

 Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties zoals woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en plezier weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor voedsel: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje. Eet je gezond fruit in plaats van alcohol of vlees van een dier dat geleden heeft dan zal je energie dus hoog blijven wanneer je dit nuttigt. Dat verklaart mede waarom je energiepeil zo kan verschillen na het eten van bepaalde voeding.

Het gelijke trekt het gelijke aan

Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan.
Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan.
Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen – door bewust te zijn van je emoties, van de mensen met wie je je omgeeft, en van hetgeen je eet etcetera – bevrijd je jezelf van negatieve vibraties.

Hoe verhoog je je trillingsfrequentie?

Er zijn verschillende manieren om je trillingsfrequentie te verhogen: via je ademhaling, door belemmerende overtuigingen positief om te buigen

en door jezelf te voeden met gezonde gewoontes. Door bijvoorbeeld naar een bokswedstrijd te kijken activeer je in jezelf agressie, dat een relatief
lage trillingsfrequentie heeft. Voed je jezelf echter met ‘hogere’ emoties zoals goedheid en hulpvaardigheid, dan neemt je persoonlijke trillingsfrequentie toe. Daardoor trek je als een magneet ervaringen aan die passen bij dit hogere trillingsgetal.

Bovendien ontwikkel je zo een bewuste gevoeligheid die je kunt gebruiken om rechtstreeks via vibraties informatie op te pikken: je intuïtie wordt steeds scherper. Je kunt je trillingsfrequentie zodanig verhogen dat je je kernfrequentie bereikt: de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie.
In het boek “Verhoog je trillingsfrequentie” van Penny Peirce worden er methoden aangereikt waarmee je deze kernfrequentie kunt achterhalen en bereiken. Hierdoor verbeter je je relaties, vind je creatieve oplossingen voor problemen en bereik je een vervuld leven.

Het verschijnsel van resonantie 

1.4 Simple-joy-of-life[1]Energietrillingen van anderen kunnen door jou worden opgevangen.
Zo kan je verdrietig worden als je meeleeft met een vriendin die in de problemen zit.
Dit verschijnsel noemen we resonantie: de energietrilling die ontstaat bij de ander laat in jouw energieveld dezelfde trilling ontstaan. Dat kan omdat jij ergens in je systeem datzelfde verdriet – en dus (onbewuste) gedachten – herbergt.
Je gaat dan dus meetrillen in die frequentie. Het verdriet van je vriendin heeft jouw eigen verdriet als het ware gereactiveerd. Op deze wijze vinden er voortdurend energie -uitwisselingen plaats. Daarom voel je je soms leeg gezogen  en andere momenten juist weer opgeladen in het contact met de ander

Waarom is er geen klik?

Mensen reageren altijd op elkaar op energetisch vlak. Wanneer twee mensen met een verschillende trilling met elkaar omgaan kan het gebeuren dat ze elkaar helemaal niet begrijpen. Ze kunnen in conflict met elkaar raken. Dit gebeurt omdat ze niet op elkaar zijn afgestemd. Daardoor kan het gebeuren dat ze bijvoorbeeld langs elkaar heen praten. De één begrijpt dan misschien totaal niet wat de ander zegt of waarom die iets op een bepaalde manier doet. Wanneer twee mensen dezelfde trilling hebben kunnen ze wel op elkaar afgestemd zijn, de zogenoemde ‘klik’.

Het verschil van resonantie 

1.4 groot-en-kleinWanneer twee mensen met verschillende trilling samen zijn kan er innerlijk conflict ontstaan. Als de één een lagere trilling heeft dan de ander, wordt die als het ware door elkaar geschud. Als we een bepaalde trilling hebben waar we aan gewend zijn, zijn we in een bepaalde rust maar wanneer we in contact komen met iemand die een hogere trilling heeft, dan worden we beïnvloed. De invloed van iemand met een hogere trilling kan helpen om onze eigen trilling ook te verhogen als we ons dat bewust zijn.

Toeval bestaat niet

Je denkt bijvoorbeeld aan een vriend of vriendin en enkele seconden later belt diegene jou op. Of je bent op zoek naar een baan, je weet precies wat je wilt en plots ontvang je in jouw mailbox de vacature van de functie die je graag zou willen bekleden.

Het klinkt allemaal moeilijker dan het is. Waar het op neer komt is dat alles en iedereen onderling met elkaar verbonden is. Alles wat jij waarneemt in jouw fysieke omgeving is vibratie (trilling), en in het leven dat jij leeft is alles jouw vibrationele interpretatie. Het welbekende fenomeen ‘synchroniciteit’ is wanneer omstandigheden, gedachten en personen toevalligerwijs bij elkaar komen en je verwonderd stilstaat bij het feit dat het heeft plaatsgevonden.

Bron:”Verhoog je trillingsfrequentie” – Penny Peirce